Polityka prywatności

ReviewXL, z siedzibą w Spinding 5, 5431 SN Cuijk jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe

ReviewXL
Spinding 5, 5431 SN Cuijk
vragen [@] reviewxl.com

Dane osobowe, które przetwarzamy

ReviewXL przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam dostarczasz nam te dane. Poniżej znajdziesz przegląd przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Nasza witryna i/lub usługa nie mają na celu gromadzenia danych o odwiedzających witrynę, którzy nie ukończyli 16 roku życia, chyba że mają pozwolenie rodzica lub opiekuna. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat. Z tego względu radzimy rodzicom, aby angażowali się w działania online swoich dzieci, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody ich rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez tego zezwolenia, skontaktuj się z nami za pomocą questions (pod znakiem) ReviewXL, a my usuniemy te informacje.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

ReviewXL przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ReviewXL nie podejmuje decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu w sprawach, które mogą mieć (istotne) konsekwencje dla ludzi. Dotyczy to decyzji podejmowanych przez programy lub systemy komputerowe bez angażowania osoby (na przykład pracownika ReviewXL).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

ReviewXL nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, dla których są one gromadzone. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych: 14 lat

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

ReviewXL nie sprzedaje Twoich danych stronom trzecim i udostępnia je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Tobą lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Zawieramy umowę przetwarzania z firmami, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. ReviewXL pozostaje odpowiedzialny za te operacje przetwarzania.

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy

ReviewXL używa tylko technicznych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie od czasu pierwszej wizyty na tej stronie. Stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do technicznego funkcjonowania i łatwości użytkowania witryny. Dbają o to, aby strona działała poprawnie i zapamiętują m.in. Twoje preferowane ustawienia. Ponadto możemy wykorzystać je również do optymalizacji naszej strony internetowej. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie przechowywała już plików cookie. Oprócz tego możesz również usunąć wszystkie informacje, które zostały wcześniej zapisane w ustawieniach przeglądarki.

Dostęp, modyfikowanie lub usuwanie danych

Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Oprócz tego masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ReviewXL. Masz także prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej wskazanej przez Ciebie organizacji. Za pomocą pytań (pod znakiem) możesz wysłać prośbę o udostępnienie, sprostowanie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub żądanie cofnięcia zgody lub sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych ReviewXL. Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie kopii dowodu tożsamości wraz z wnioskiem. Pamiętaj, aby w tej kopii zaczernić zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer PESEL. Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni. ReviewXL pragnie również zaznaczyć, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, holenderskiego organu ochrony danych. Możesz to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak chronimy dane osobowe

ReviewXL poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki ich niewłaściwego wykorzystania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub za pomocą vragen (pod znakiem) ReviewXL.